Badanie satysfakcji klienta

  1. W celu monitorowania satysfakcji Klientów, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz obsługi sprzedażowej, a także w celu umożliwienia korzystającym ze Sklepu zapoznania się z opiniami innych o Produktach dostępnych w Sklepie, Doux-Doux umożliwia Klientom, którzy dokonali zakupu w Sklepie, wyrażenie Opinii dotyczącej Sklepu oraz jakości zakupionych Produktów.
  2. Klient otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie Opinii o Sklepie oraz zakupionych Produktach, a w przypadku braku wystawienia Opinii w reakcji na wspomnianą wiadomość - kolejną wiadomość e-mail z przypomnieniem o możliwości wystawienia Opinii. Wystawienie Opinii jest całkowicie dobrowolne.
  3. Wskazana procedura zbierania Opinii o Produktach ma na celu zapewnienie użytkownikom Sklepu dostępu do Opinii wyrażonych wyłącznie przez Klientów, którzy kupili opiniowany Produkt. E-mail z prośbą o Opinię przesyłany jest wyłącznie Klientom, którzy dokonali zakupu w Sklepie internetowym, na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.
  4. Wiadomości z prośbą o wystawienie Opinii o zakupie dokonanym w Sklepie wysyłane są w terminach, które umożliwiają zapoznanie się z zakupionym Produktem przed wystawieniem Opinii.
  5. Doux-Doux zamieszcza w Sklepie wszystkie Opinie zebrane od Klientów (zarówno pozytywne jak i negatywne), przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia w całości lub części Opinii, która narusza obowiązujące prawo, normy społeczne lub obyczajowe, a także postanowienia Regulaminu.
  6. Opinie nie są sponsorowane i nie mają wpływu na stosunki umowne Klienta z Doux-Doux.
  7. Doux-Doux może przyznać Klientom określone korzyści za wystawienie Opinii np. w postaci kodu rabatowego na kolejne zakupy. Korzyści te będą przyznawane za wystawienie każdej Opinii, niezależnie od jej treści, pod warunkiem jej zgodności z Regulaminem.
  8. Doux-Doux zamieszcza w Sklepie wszystkie zebrane Opinie, przy czym Opinie te są wyświetlane użytkownikom w sposób chronologiczny (od najnowszej).